Velkommen til Horsens Bioenergis side

På denne hjemmeside vil der løbende blive opdateret med billeder og nyheder vedr. Horsens Bioenergi ApS. Du vil kunne finde information om alt, der vedrører Horsens Bioenergi ApS, herunder:

  • Om anlægget - størrelse, energiproduktion og nyheder.
  • Bliv leverandør - hvordan bliver du leverandør af biomasse, og hvad får du ud af det.
  • Biogasteknologi - hvordan fungerer det, og hvilke fordele er der ved biogas.

Støtte

Projektet er støttet af Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikter: Europa investerer i landdistrikterne.
Udover fonden har EU og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri deltaget i finansieringen. Læs mere om fonden her.

fotos/fotos-til-cases/logo---naturerhver.jpg

bubble