I dette galleri finder du billeder af anlægget fra de første udgravninger til det endelige resultat:

Det første udgravningsarbejde i medio og ultimo 2013.

Opbygningen af de to reaktorer til de stod fuldt oprejst i maj 2014.

Rejsningen af modtagehallen og montering af låg til modtagetanken.

Montering af pasteuriseringstanke samt varmevekslere og pumpecontainer.

Byggepladsen som den tager sig ud i maj 2014

Luftfotos som månedligt er taget fra september 2013 og et år frem.

bubble