Fordelene ved biogas

Nedenfor er en liste over de mange fordele, produktionen af biogas giver:

  • Mindre udledning af drivhusgasserne metan, CO2 og lattergas.
  • En vedvarende og CO2-neutral energiform.
  • Miljøvenlig recirkulering af organisk affald fra industri og husholdning.
  • Færre lugtgener - afgasset gylle lugter betydeligt mindre, og lugten aftager hurtigere.
  • Planter optager afgasset gylle bedre, hvilket giver et bedre afkast på markerne.
  • Grundvandet beskyttes - den optimerede udnyttelse af kvælstoffet reducerer udvaskning og dermed forureningen af drikkevandet.
  • Multifunktionelle fordele der gør det rentabelt for alle involverede parter
  • Opgradering af biogas til naturgas sikrer en øget energiværdi, en effektiv distribution og fleksibel udnyttelse af biogassen.

 

bubble