Om anlægget

Horsens Bioenergis fællesanlæg producerer biogas af husdyrgødning fra nærliggende landbrug og affald fra lokale fødevareindustrier; heriblandt Danish Crowns svineslagteri som er et af Europas største og beliggende tæt på anlægget lidt nord for Horsens. Biogassen opgraderes via et opgraderingsanlæg til naturgas, hvorefter gassen lægges på naturgasnettet.

Anlægget ligger ud til motorvej E45 og vil derfor være synligt fra et af Danmarks mest befærdede trafikpunkter, hvorfor det arkitektonisk er skræddersyet til at passe ind i de naturlige omgivelser og landskabet.

Fakta

  • Kapacitet: 240.000 t/år
  • Biomasse: Husdyrgødning, slagteriaffald og andre organiske restprodukter
  • Biogasudnyttelse: Gasopgradering og tilførsel til naturgasnettet
  • Anslået energisalg: 67 GWh/år
  • Energien svarer til forbruget i 4.000 husstande

Entreprenør

Horsens Bioenergi opføres af Bigadan A/S i totalentreprise. Bigadan har hovedkontor i Skanderborg og er en af verdens mest erfarne virksomheder i biogasbranchen med over 30 år og 40 anlæg bag sig. Læs mere om Bigadan på deres hjemmeside, hvor du bl.a. kan læse om virksomhedens produkter og services og cases.

bubble