17. februar - Anlægget vokser

Arbejdet på anlægget skrider planmæssigt fremad på trods af et par voldsomme efterårsstorme og sne og frost i januar. Se de foreløbige billeder af anlægget ovenfor.

bubble