12. maj - Samarbejde med Daka ReFood

I vinteren 15/16 opførte Daka ReFood et forbehandlingsanlæg for madaffald i en af Horsens Bioenergis haller. Anlægget blev indviet her i starten af maj, har en årlig kapacitet på 50.000 tons madaffald og er baseret på en teknologi, ReFood benytter på sine anlæg i Europa, hvor madaffald fra supermarkeder, fødevareproducenter, kantiner mm. håndteres.

Som den første af sin slags i Danmark frasorterer anlægget madaffaldet fra emballagen og sender madaffaldet over i biogasanlæggets reaktortanke, hvor det mikses med den øvrige biomasse og bliver en del af bioforgasningsprocessen.

Billedet er fra indvielsen, hvor daværende Erhvervs- og vækstminister, Troels Lund Poulsen, holder tale.

bubble